Tussendoor; het onderwijsmodel

Het 3D onderwijsmodel hebben we afgeleid van het zogenaamde black box model of ook wel procesmodel genoemd. Studenten en leerlingen stromen met een startniveau de school binnen (input). Zij ondergaan het onderwijsproces (throughput) en stromen vervolgens met een eindniveau weer uit (output).
In het kader van 3D Onderwijs kijken we naar drie belangrijke elementen van dit onderwijsproces: 1) Instructie; 2) Begeleiding; 3) Toetsing. Lees hier meer over de onderbouwing van dit model.

proces
Onderwijsprocesschema