Roeiers1

Passie & Talent

P&T is bedoeld om leerlingen en studenten inzicht te geven in ‘wie zij zijn’ en waar hun kwaliteiten liggen. Dit inzicht wordt gebruikt bij het vergroten van vaardigheden op het gebied van ‘leren leren’, studie-aanpak, communiceren en samenwerken.

Omdat het programma steeds gericht is op dit zelfinzicht en tegelijkertijd zicht biedt op het ‘anders zijn van anderen’ komt er tevens een groepsproces op gang dat op langere termijn in positieve zin doorwerkt. De inzichten en vaardigheden worden opgeslagen in een portfolio en kunnen gedurende de schoolloopbaan blijvend worden toegepast door studenten. Hiermee heeft het programma een duurzaam karakter.

Leerlingen en studenten ontvangen een persoonlijk talentenboek, hiervan is een versie beschikbaar voor leerlingen vanaf 10 jaar tot 15 jaar en een versie voor studenten vanaf 16 jaar. Begeleiders ontvangen een handleiding ten behoeve van de uitvoering van het gehele programma.

Het hele programma kan worden ingebouwd in het bestaande curriculum maar kan ook worden uitgevoerd tijdens een introductieweek, gecombineerd met outdoor- of andere activiteiten. Ook leent het zich voor een projectaanpak, de verschillende thema’s zijn in dagdelen uit te voeren.

Meer informatie: stuur een mail naar Truus van Putten.