3D Onderwijs

Met 3D Onderwijs® ondersteunen we docenten om in hun instructie, begeleiding en toetsing te werken met 3 grote verschillen in HOE hun leerlingen en studenten bij voorkeur leren.

> lees verder >

Passie & Talent

Passie & Talent® is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren.

> lees verder >

Inzicht In Verschillen
( Human Dynamics)

Lees hier meer over de achtergronden, de toepassingen en de mogelijkheden van dit programma.

> lees verder >

 


Leerstijlen doen er(niet) toe!
(door Truus van Putten)

Vanuit de neurowetenschap is geen bewijs gevonden dat mensen beter leren wanneer er rekening gehouden wordt met hun favoriete leerstijl. Voor meer informatie:

http://www.psychologicalscience.org/journals/pspi/PSPI_9_3.pdf

De afgelopen periode heb ik dit bericht al op verschillende manieren te horen gekregen en telkens met andere interpretaties. Iemand zei bijvoorbeeld: ‘de wetenschap zegt dat verschillen in leerstijlen niet bestaan’.

Hoe zit dat met 3D Onderwijs?
3D Onderwijs is gebaseerd op verschillen in leerprocessen waar ondermeer grote verschillen in onderwijsbehoeften uit voortkomen. Dat niveau gaat dieper dan de leerstijl theorieën die in dit onderzoek onder de loep zijn genomen: leerstijlen als auditief/visueel; analytisch/synthetisch of de leerstijlen van Kolb.

We gebruiken vaak de metafoor van de ijsberg om dit dieperliggende niveau aan te geven:

Lees verder

Over deze site

Vanuit REE! hebben we jaren lang gewerkt in Onderwijs en Bedrijfsleven. Samen met onze klanten zijn tal van toepassingen en producten ontwikkeld. Dat kan gaan om specifieke, meerdaagse programma's of om instrumenten en materialen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. In deze site van REE! hebben we deze onderdelen opgenomen, inclusief de achtergronden, de materialen en de tools die daarbij horen. We bieden deze 'database' aan zodat iedereen daar gebruik van kan maken. We bieden geen trainingen of opleidingen meer aan. Een deel van de database is besloten omdat daar materiaal en middelen staan die voorbehouden zijn aan klanten of deelnemers van het netwerk 3D Onderwijs.