3D Onderwijs

Met 3D Onderwijs® ondersteunen we docenten om in hun instructie, begeleiding en toetsing te werken met 3 grote verschillen in HOE hun leerlingen en studenten bij voorkeur leren.

> lees verder >

Passie & Talent

Passie & Talent® is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren.

> lees verder >

Inzicht In Verschillen
( Human Dynamics)

Lees hier meer over de achtergronden, de toepassingen en de mogelijkheden van dit programma.

> lees verder >

Het is even stil geweest op deze startpagina. Veel aandacht en energie in het onderwijs ging en gaat immers nog steeds uit naar het opvangen van de verschillende coronamaatregelen. Dat vraagt veel ‘incidentmanagement’ op korte termijn en laat weinig tijd over voor reflectie en de langere termijn. Want één ding is zeker, we zullen rekening moeten blijven houden met deze pandemie in allerlei (neven)verschijnselen. Behalve het ventilatievraagstuk zijn er meer uitdagingen waar ons onderwijs voor staat. Hoe organiseren we onderwijs zodanig dat we in kleinere groepen en in grotere ruimtes kunnen gaan werken? Hoe vangen we het lerarentekort op?

Zou het misschien mogelijk zijn om deze drie vraagstukken (en andere die te maken hebben met een nieuwe generatie opleiden voor een toekomst in een andere tijd) in samenhang aan te pakken? Ik denk het wel en hoop dat ons nieuwe kabinet en de verantwoordelijke ministers voor onderwijs de tijd voor deze noodzakelijke reflectie gaan maken. Graag integraal en fundamenteel want we zijn op allerlei fronten toe aan een vernieuwingsslag.
Natuurlijk hoor ik dan tegelijkertijd veel leraren zuchten: ‘weer moet het anders’? Ook dat nog… voor de zoveelste keer. De vraag is of vernieuwen een last of uiteindelijk een lust zal blijken te zijn. We lopen nu met z’n allen achter zoveel feiten aan die, voor het rendement dat dit op zou moeten brengen, onevenredig veel energie kost.
Denk maar aan het vele registreren, het wegwerken van ‘onderwijsachterstanden’, de toetsdruk, de discussie over (on)gelijke onderwijskansen in een systeem dat juist op basis van ongelijkheid (en waardering van die verschillen) is georganiseerd.

Peter Senge (bedenker van de lerende organisatie) toonde met zijn gedachtegoed al eerder aan dat problemen of vraagstukken oplossen vanuit hetzelfde systeem van waar uit deze zijn ontstaan bijzonder ingewikkeld en eigenlijk ondoenbaar is. De toeslagenaffaire is daar nog steeds (helaas) het ultieme bewijs van.
Ik realiseer mij dat wij vanuit onze invalshoek, zoals 3D Onderwijs, een kleine bijdrage kunnen leveren aan de uitdaging zoals hierboven beschreven. Ik ben ervan overtuigd en weet dat er meerdere invalshoeken bestaan die elkaar wederzijds kunnen versterken in het fundamenteel ‘anders kijken naar’ de uitdagingen waar ons onderwijs anno 2022 voor staat.                                  Truus van Putten

Over deze site

Vanuit REE! hebben we jaren lang gewerkt in Onderwijs en Bedrijfsleven. Samen met onze klanten zijn tal van toepassingen en producten ontwikkeld. Dat kan gaan om specifieke, meerdaagse programma's of om instrumenten en materialen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. In deze site van REE! hebben we deze onderdelen opgenomen, inclusief de achtergronden, de materialen en de tools die daarbij horen. We bieden deze 'database' aan zodat iedereen daar gebruik van kan maken. We bieden geen trainingen of opleidingen meer aan. Een deel van de database is besloten omdat daar materiaal en middelen staan die voorbehouden zijn aan klanten of deelnemers van het netwerk 3D Onderwijs.

Nieuwsbrieven 3D Onderwijs

Klik hier door naar de eerste nieuwsbrief 3D onderwijs 2020 en hier voor de tweede nieuwsbrief.