3D Onderwijs

Met 3D Onderwijs® ondersteunen we docenten om in hun instructie, begeleiding en toetsing te werken met 3 grote verschillen in HOE hun leerlingen en studenten bij voorkeur leren.

> lees verder >

Passie & Talent

Passie & Talent® is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren.

> lees verder >

Inzicht In Verschillen
( Human Dynamics)

Lees hier meer over de achtergronden, de toepassingen en de mogelijkheden van dit programma.

> lees verder >

 

Vernieuwde website van REE!

Deze website wil docenten, leerlingen/studenten en ouders ondersteunen bij hun leren en ontwikkelen in onderwijs en opvoeding.
Leerlingen en studenten krijgen op basis van inzicht in hun, vaak niet zichtbare, leerproces woorden voor hun natuurlijke talenten, onderwijsbehoeften en ontwikkelpunten. Zie Passie&Talent.

Docenten leren werken met deze verschillen in leerproces en onderwijsbehoeften met behulp van
3D Onderwijs.

Ouders, docenten, leerlingen en studenten gaan begrijpen waardoor de verschillen ontstaan in ondermeer leren en communiceren en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van opvoeding en onderwijs. Zie Inzicht in Verschillen.

Inzicht krijgen in deze verschillen kan voorkomen dat we, soms al heel vroeg in het leven van een kind, een ‘stempel’ uitdelen waarvan we verwachten dat het tot beter begrip leidt.   Tegelijkertijd met het zetten van zo’n stempel plaatsen we echter ook de mogelijkheden tot ontwikkeling in een ander perspectief.

Wij hebben jarenlang mogen ervaren dat met onze know-how en kijk er een wezenlijk verschil gemaakt kan worden in het gaan begrijpen van het ogenschijnlijk ‘anders-zijn’ van dit kind, deze leerling/student of volwassene. Dit kan letterlijk het VERSCHIL maken in leren en ontwikkelen.

Lees meer

Over deze site

Vanuit REE! hebben we jaren lang gewerkt in Onderwijs en Bedrijfsleven. Samen met onze klanten zijn tal van toepassingen en producten ontwikkeld. Dat kan gaan om specifieke, meerdaagse programma's of om instrumenten en materialen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. In deze site van REE! hebben we deze onderdelen opgenomen, inclusief de achtergronden, de materialen en de tools die daarbij horen. We bieden deze 'database' aan zodat iedereen daar gebruik van kan maken. We bieden geen trainingen of opleidingen meer aan. Een deel van de database is besloten omdat daar materiaal en middelen staan die voorbehouden zijn aan klanten of deelnemers van het netwerk 3D Onderwijs.