3D Onderwijs

Met 3D Onderwijs® ondersteunen we docenten om in hun instructie, begeleiding en toetsing te werken met 3 grote verschillen in HOE hun leerlingen en studenten bij voorkeur leren.

> lees verder >

Passie & Talent

Passie & Talent® is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren.

> lees verder >

Inzicht In Verschillen
( Human Dynamics)

Lees hier meer over de achtergronden, de toepassingen en de mogelijkheden van dit programma.

> lees verder >

 


Hoe was de vakantie?
(door Truus van Putten)

Veel scholen zijn deze week al begonnen of gaan de komende weken weer beginnen met het nieuwe cursusjaar. Vorig jaar rond dezelfde tijd vertelde een leraar van groep 7 mij dat een ouder van een leerling aan haar vroeg: “wat ga jij doen het komend jaar om mijn kind minstens naar een VWO-advies te begeleiden?”

Wat is dat toch, dat we denken dat het beste voor ons kind betekent dat hij of zij zo ‘hoog mogelijk’ moet worden opgeleid? Dat wij een onderwijssysteem koesteren dat hierin al op het twaalfde jaar van een kind selecteert?

Vanuit onze visie op onderwijs en opvoeding zien we dit proces zich al op jongere leeftijd  aftekenen. Wanneer je naar speelgoed kijkt voor jonge kinderen worden op veel materialen inmiddels letters en cijfers gezet. Op bouwblokken bijvoorbeeld.

Kinderen op deze leeftijd zijn daar helemaal nog niet gevoelig voor, zij zitten volop in de fase van leren door concreet te ervaren, te spelen, te doen…  driedimensionaal.

Veel ouders vinden het fijn wanneer hun kind al vroeg geïnteresseerd is in de tweedimensionale wereld van letters en cijfers… lezen en rekenen. Daar gebruiken we vaak woorden bij als: ‘intelligent, snel, slim… nu al zover om...’

Daarna komen kinderen in een onderwijssysteem dat, in onze visie, de mentale kwaliteit meer waardeert dan de emotionele en de fysieke kwaliteit (zie voor de toelichting van deze drie kwaliteiten bij 3D Onderwijs). In de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zit vaak nog wel een goede balans ten aanzien van deze drie kwaliteiten, maar in nog veel scholen is dat vanaf groep 3 voorbij.

 Lees meer

Over deze site

Vanuit REE! hebben we jaren lang gewerkt in Onderwijs en Bedrijfsleven. Samen met onze klanten zijn tal van toepassingen en producten ontwikkeld. Dat kan gaan om specifieke, meerdaagse programma's of om instrumenten en materialen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. In deze site van REE! hebben we deze onderdelen opgenomen, inclusief de achtergronden, de materialen en de tools die daarbij horen. We bieden deze 'database' aan zodat iedereen daar gebruik van kan maken. We bieden geen trainingen of opleidingen meer aan. Een deel van de database is besloten omdat daar materiaal en middelen staan die voorbehouden zijn aan klanten of deelnemers van het netwerk 3D Onderwijs.