Ballen P&T

Passie & Talent

Inbedding

P&T is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren. Het programma is geschikt voor alle onderwijssectoren en bestaat uit thema’s als: leren, studie-aanpak, communiceren, samenwerken, persoonlijk ontwikkelen. Er is een versie voor leerlingen en een versie voor studenten.

Deelnemers werken met deze thema’s volgens een vaste cyclus aan het vergroten van hun inzicht en vaardigheid in ‘leren hoe te leren’, in welke talenten zij van nature hebben en hoe zij deze verder kunnen benutten en ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgen zij door het volgen van deze cyclus ook inzicht in hoe anders dit bij anderen eruit kan zien.
Begeleiders worden specifiek opgeleid om met dit programma te kunnen werken vanuit hun eigen context.

 

Passie & Talent, versie voor leerlingen (PO, VMBO en Praktijkonderwijs) is geschikt voor:

  • Invulling van (mede)eigenaarschap, gepersonaliseerd leren
  • Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs
  • Voorbereiding van leerlingen bij keuzes van domeinen of vervolgonderwijs
  • Invulling van mentoraat of leerlingbegeleiding
  • Ter ondersteuning bij loopbaan leren
  • Als aan- en invulling op vakinhoud, bijvoorbeeld maatschappijleer (burgerschap)

Passie & Talent, versie voor studenten kan worden gebruikt voor:

  • Begeleiding bij het keuzeproces richting een vervolgopleiding en beroepskeuze
  • Eigenaarschap, gepersonaliseerd leren
  • Verhoging van de kans op studiesucces door bewustwording van de eigen studie-aanpak
  • Invulling van studieloopbaancoaching met een gemeenschappelijke taal en langdurige gebruiks- en toepassingsmogelijkheden (duurzaam leren)

 

Scholen die gaan werken met Passie & Talent kunnen ook voor begeleiders, docententeams of leidinggevenden een op hen afgestemd programma volgen dat modulair is opgebouwd. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden uit de volgende onderwerpen:
• Leidinggeven of lesgeven, uitgaan van drie grote verschillen
• Onze eigen communicatie en samenwerking
• Coachen van verschillen tussen studenten
• Andere thema’s die voor de school belangrijk zijn

Door het gemeenschappelijk gebruik van het programma op meerdere niveaus in de school kan het een vliegwiel worden in communicatie en samenwerking, onderling en naar studenten.