Disclaimer

Deze site is eigendom van REE! en is mede gebaseerd op het gedachtengoed van Human Dynamics, ontwikkeld door S. Seagal en D. Horne.

Alle rechten voorbehouden. Niets van of uit deze site mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch en/of mechanisch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REE!.

BTW nr. 8099 85 901 B01                     KvK Tiel; 11050945

Klik hier voor onze  Algemene voorwaarden
K
lik hier voor de Neutrale algemene voorwaarden voor webshops