Onderwijsbehoeften

Schoolopen 700x186

Van leerprocessen naar Onderwijsbehoeften

en van Onderwijsbehoeften naar onderwijs

Guus, Rinus en Bart zijn als voorbeelden gebruikt om niet altijd zichtbare leerprocessen te beschrijven en te laten zien. Wij weten uit onze praktijkervaringen dat met name het rode en blauwe leerproces vaak worden herkend bij veel leerlingen en studenten.. en hun leraren.

Elk leerproces heeft een speciale betekenis voor wat een leerling en student nodig heeft op school, van hun leraren, om tot succesvol leren en ontwikkelen te komen. Deze onderwijsbehoeften hebben we kort samengevat in de cirkel weergegeven.

In elke cirkelsector is een kernbehoefte (relatie, autonomie, competentie) opgenomen. Ook is een verbeelding te zien vanuit het alfabet dat weergeeft hoe het leerproces verloopt: lineair , volgordelijk(geel), driedimensionaal, systemisch (rood) en associatief, interactief (blauw).

Onderwijsbehoeften5

Lees hier hoofdstuk 4 uit genoemd boek nog eens na. Van het onderdeel ‘afstemmen en ontwikkelen’ is een samenvatting in de vorm van een Yin Yang hier te lezen.

Door de drie leerprocessen in een onderwijssetting te plaatsen kan door leraren praktisch gewerkt worden met de verschillen in onderwijsbehoeften. In de volgende pagina’s gaan we uitgebreid op. Hoe kom je in je instructie, lessen tegemoet aan deze verschillen en blijft het haalbaar en werkbaar?

Naast deze aansluiting, het afstemmen op onderwijsbehoeften zoals deze hiernaast zijn weergegeven is het ook van belang om te ontwikkelen.
Bij het onderdeel begeleiding is te vinden hoe dat vanuit de leraar of studiecoach kan worden aangezet. Bijvoorbeeld door het leren langs alle kleuren verder te verdiepen en te integreren.
Als bron bij begeleiding zullen we vaak gebruik maken van een eerder verschenen boek voor het basisonderwijs ‘Het Kind Centraal’.