Human Dynamics geeft op fundamenteel niveau inzicht in verschillen tussen mensen, in de wijze waarop zij communiceren, leren, leidinggeven, samenwerken en een probleem aanpakken.
Human Dynamics is bij uitstek een procesinstrument omdat 'ontwikkeling en ontwikkelen' integraal deel uit maken van de benadering.

Onderwijs

Klanten hebben vaak vragen hoe te werken aan het verbeteren van communicatie en/of samenwerking in leersituaties. Specifiek voor dat type vragen na een tweedaagse gebruiken wij Human Dynamics om beter aan te sluiten bij verschillen tussen leerlingen/studenten, ook om hen te ondersteunen in het proces van ‘leren leren’.

Praktijk

Omdat wij hechten aan duurzame en concrete opbrengsten in ons werk hebben we veel materialen en toepassingen ontwikkeld die het oorspronkelijke gedachtegoed voor/in Nederland bruikbaar en toegankelijk maken.

Voorbeelden

Er zijn inmiddels veel voorbeelden van meerjarige- en dieptetrajecten die wij op basis van Human Dynamics succesvol hebben begeleid, waarbij ons uitgangspunt is dat wij expertise ontwikkelen en overdragen  bij onze klanten, waardoor zij zelflerend en –sturend worden.

Download: