Hoe werkt P&T

De Leercyclus

Leercyclus_3 pijlen

We werken in een vaste leercyclus aan een aantal thema's en elk thema wordt gestart vanuit een ervaring. Thema's als 'zo doe ik', 'zo praat ik', 'zo werk ik samen', 'zo leer ik', komen aan de orde. Hierbij wordt het Talentenboek gebruikt dat tevens dient als persoonlijk portfolio. Het werk aan deze thema's wordt als een soort project ingericht waardoor er voldoende tijd en gelegenheid is om de nodige diepgang te maken. Het programma is zodanig opgebouwd dat er flexibiliteit is om de onderdelen in de tijd te plannen en te laten passen in het eigen rooster en het curriculum.

Opbrengst
Passie & Talent is ontwikkeld om;

  • Leerlingen en studenten inzicht te geven in ‘wie zij zijn’, hun manier van leren, communiceren, samenwerken en wat dit betekent voor hun leerloopbaan
  • Op groepsniveau, in de klas begrip en vaardigheid te ontwikkelen in het werken met onderlinge verschillen
  • Een gemeenschappelijk referentiekader in de school te brengen voor waarneembare verschillen in leren, communiceren en samenwerken
  • Indirecte toepassingen mogelijk te maken in docententeams ter verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking
  • De handelingsbekwaamheid van individuele docenten te vergroten in het werken met deze verschillen, collegiaal en naar leerlingen

 

Leercircel