Een moeder aan het woord

Moeder Miranda:

“Ik maak me vaak zorgen over Kim. Ze ziet er nooit blij of vrolijk uit, heeft ze wel plezier in haar leven? Ze heeft weinig behoefte om veel tijd met vrienden om te gaan, ze is graag alleen met van alles en nog wat bezig. Ze is zo anders dan ik ben of zoals onze zoon Harald. Die lijkt veel meer op mij wat dit betreft, hij houdt er juist van om in gezelschap en met vrienden te zijn en heeft vaak zoveel plezier…”

Miranda is, zoals ze zelf vaak zegt, een ‘open boek’. Je kunt van haar gezicht lezen hoe het met haar gaat. Nu heeft ze een dochter die totaal anders is als zij en maakt ze zich zorgen over het feit dat ze Kim zo moeilijk kan ‘peilen’.

Wanneer Kim gevraagd wordt of ze haar leven wel leuk vindt kan het goed zijn dat ze aangeeft het prima naar haar zin te hebben. Ze is graag met iets bezig en hoeft dat niet altijd met iemand samen te doen. Ze heeft heus wel een paar goede vrienden, daar onderneemt ze ook wel activiteiten mee. Ze kiest vaak heel bewust met wie ze wat wil gaan doen. Ze heeft ook liever een paar hele goede vrienden waar ze echt van op aan kan.

Kim is een minder ‘leesbaar’ kind, veel van wat haar bezig houdt speelt zich ‘van binnen’ af. Haar broer is, ondanks eenzelfde opvoeding, een ander kind: je ziet als het ware plezier bij hem, vrolijkheid en ook verdriet. Hij heeft, net als zijn moeder, de emotionele kwaliteit voorop staan. Daarom zie je vaak de emoties ook non-verbaal bij hem. Hij heeft behoefte aan contact en houdt er daarom van om veel met vrienden op te trekken en in gezelschap te zijn.

Kim heeft de fysieke kwaliteit voorop staan en is daarom meer gericht op iets maken, doen. Omdat bij haar de emotionele kwaliteit op de laatste plaats komt zie je relatief weinig expressie in haar gezicht, ze is daarom moeilijker te peilen voor haar omgeving. Ook heeft ze minder behoefte aan ‘in relatie zijn’ of contact met vrienden, ouders en anderen. Die zijn echter wel degelijk belangrijk voor haar want elke groep (het gezin, de familie, de klas) speelt een belangrijke rol in haar leven. Ze uit dat alleen op een heel andere manier dan haar broer Harald.

Voor veel ouders is het behulpzaam om dit soort grote verschillen tussen hun kinderen te gaan begrijpen. Ondanks eenzelfde opvoeding doen deze verschillen zich gewoon voor in elk gezin waar meerdere kinderen zijn.

Soms kun je het als ouder van een kind begrijpen omdat jijzelf ook zo ‘gebakken bent’,  zoals Miranda dat met Harald heeft. Soms kan het ook zo verschillend zijn dat je het helemaal niet herkent en dat er zorgen komen over of dit kind wel ‘normaal’ is..  of gelukkig of..

De theorie die wij gebruiken als achtergrond bij 3D Onderwijs kan leiden tot begrip van het ‘anders zijn’ van kinderen, waardoor je als ouder beter in staat bent kinderen goed te begeleiden naar hun volwassenheid. Want niet elk kind heeft daarin hetzelfde nodig van ouders en leraren.

Truus van Putten, mei 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour laatste artikel