Toelichting Begeleiding

Wanneer leerlingen en/of studenten ons ‘puzzelen’ in onderwijsbehoeften is in eerste instantie een verfijning van de 3D bril nodig om te begrijpen hoe het met deze leerling/student meer precies ‘werkt’. Wij noemen dat ‘van 3D naar 6D’ verfijnen dat nodig is wanneer we met deze leerling of student op een of andere manier dreigen vast te lopen.

Voor het basisonderwijs hebben we een cyclus ontworpen ‘kijken naar kinderen’ die naast en met het ‘Kind Centraal’ te gebruiken is. In de bovenbouw is Passie&Talent in te zetten om leerlingen zelf bewust te maken van wat zij nodig hebben om ‘te leren leren’.

 

Voor de andere onderwijssectoren kan Passie&Talent als basis dienen om een student  te helpen zichzelf te leren (h)erkennen in hun specifieke onderwijsbehoeften. Onderdeel van dit programma is ook wat zij nodig hebben van hun docenten en begeleiders om hierbij op een juiste manier begeleid te worden. Ook kunnen zij natuurlijk ‘zichzelf al in hoge mate sturen in hun eigen ontwikkeling. Ook dat is in het Passie& Talentprogramma opgenomen.

In het onderdeel ‘Leren Leren’ is over dit programma meer informatie te vinden.

 

Voor het begeleiden van de cyclus ‘kijken naar kinderen’ dient men over een aantal specifieke kwalificaties te beschikken, zie hiervoor het profiel.

De aanpak bij ‘kijken naar kinderen’ is ook bij deze profielbeschrijving te vinden. Samen kijken naar kinderen is een belangrijk onderdeel voorafgaand aan het bepalen van een juiste(re) begeleiding.

Hiervoor worden ook de ouders ingeschakeld en vinden gesprekken met de leerlingen zelf plaats. Bij de tool box staan diverse formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt.

Wanneer we deze leerling en/of student hebben leren begrijpen op deze 6D wijze hebben we een kapstok voor het kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften. Want je zult eerst moeten aansluiten alvorens je hen ook kunt uitdagen om te ontwikkelen. Ontwikkelen betekent onder meer de drie kwaliteiten (mentaal, emotioneel en fysiek) evenwichtig in te kunnen zetten in het leerproces.

Voor het onderdeel ‘afstemmen en ontwikkelen’ hebben we onder deze knop hoofdstuk 4 uit het Kind Centraal opgenomen en de verkorte versie van dit hoofdstuk in de vorm van ‘schijven’ zitten in de toolbox. Beide bijlagen zijn ook zeer bruikbaar voor studenten in verschillende onderwijssectoren.