Samenwerken

In alle organisaties en ook in alle onderwijssectoren wordt veel en vaak samengewerkt. We leren meestal niet HOE we moeten en kunnen samenwerken, daardoor ontstaan in samenwerksituaties vaak misverstanden en onbegrip.

Of, zoals Peter Senge (auteur van ‘de vijfde discipline’) wel eens verzucht heeft:
‘hoe kan het zijn dat een team van vijf mensen met ieder een gemiddeld IQ van 120 samen een IQ van hooguit 60 haalt?’.

.

Ook bij dit toepassingsgebied kan de theorie van Human Dynamics ondersteunend werken.Want samenwerken hoeft niet te betekenen dat alles samen gedaan moet worden en dat wordt soms onuitgesproken wel verwacht.

Er bestaan grote verschillen in verwachtingen naar elkaar en ook in de aanpak van een probleem of project. Uit deze verschillen ontstaan ook verschillende kwaliteiten die mensen als van nature kunnen brengen in samenwerking.Daar inzicht in krijgen en gericht mee leren werken helpt veel onbegrip en ‘gepolder’ voorkomen.

 

Voorbeeld

In het programma Passie &Talent zit een module ten behoeve van samenwerking. Daarin worden studenten bewust gemaakt van ‘wat zij te brengen hebben aan een team of groep’ (kwaliteiten) en daarnaast ‘wat zij nodig hebben van de groep’ om deze kwaliteiten ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Dat zijn vaak communicatiebehoeften (zie bij communiceren voor meer informatie). Dit voorafgaand aan een samenwerkingsopdracht met elkaar bespreken helpt het proces enorm vooruit. Ook leren de studenten hoe ze regelmatig een check kunnen houden, niet alleen op het product maar vooral ook op hun proces van samenwerken.

Na afloop van deze module geven veel studenten aan: ‘waarom hebben we dit niet veel eerder op onze scholen zo geleerd?’. Of: ‘ik had altijd zo’n hekel aan groepsopdrachten en deze keer ging het zoveel beter en leuker!’