INTERACTIEF Leren

Blauw op maat
Patroon interactief

Voorbeelden

Achtergrond

Ischa is inmiddels met zijn eerste HBO-jaar gestart en woont dit jaar nog bij zijn ouders. Een van de eerste, grotere opdrachten die hij moet doen is het in kaart brengen van de historie van Rotterdam.
Na een lange dag (en avond) op pad te zijn geweest, vraagt zijn vader op kritische toon of de kroegentocht hem veel heeft opgeleverd in kennis omtrent de historie van Rotterdam?

Waarop Ischa, redelijk verontwaardigd, z’n vader vraagt waarom deze denkt dat hij de hele dag in kroegen heeft gehangen? Want wat blijkt..Hij is met een aantal medestudenten de stad op de meest historische en markante plaatsen doorgetrokken en zij hebben steeds met veel Rotterdammers gesproken die hen prachtig konden vertellen over hoe ondermeer WO II zijn effecten op deze historie heeft gehad. Maar ook in de havens hebben ze veel werknemers gesproken over de lange historie die Rotterdam heeft met de scheepvaart. In de groep waren veel mensen die elkaar konden helpen met literatuur die hierbij van belang zou kunnen zijn en dat hebben ze zich gelijk aangeschaft bij de boekhandel die in het schoolgebouw zit. De boeken en taken zijn verdeeld zodat ze voor elkaar bepaalde onderdelen kunnen uitwerken.

Ze hebben ook al een volgende afspraak gemaakt. Dus al met al: een vruchtbare dag, die hem ook uitermate gemotiveerd heeft om nu verder te gaan lezen en gericht verder te verdiepen in belangrijke historische wetenswaardigheden van Rotterdam..

Tekening 8-jarige; feest!
Tekening 8-jarige; feest!
Interactied voorbeeld

Interactief leerproces
Dit leerproces is meer zichtbaar omdat deze studenten leren vanuit contact en interactie, zowel met de leraar als met medeleerlingen. Tijdens het leren van iets nieuws worden verschillende sporen tegelijk bewandeld: oriëntatie op de nieuwe leerstof, het verwerken ervan en het alvast uittesten (toepassen) om van daaruit weer ervaring op te doen en te leren.
Het is een associatief proces dat start vanuit het in actie komen, graag ook in overleg met een medestudent. Hardop mogen denken is belangrijk om gedachten en informatie te ordenen.

Vanuit dit leerproces wordt snel tot actie overgegaan, deze actie wordt regelmatig bijgesteld. De informatie uit deze ervaringen wordt meegenomen naar het uiteindelijke eindresultaat.
De behoefte aan hardop mogen nadenken en ook om nieuw leren persoonlijk van betekenis te maken is vaak letterlijk terug te horen in de collegezaal of het klaslokaal. Wanneer het niet hardop mag dan wordt het wel fluisterend gedaan: even uitwisselen, brainstormen, associëren (auditief). Dat kan voor leraren een lastig fenomeen zijn, het lijkt alsof er alleen maar wordt gekletst, terwijl voor de groep studenten het er wel degelijk toe doet.

Dit leerproces kan alleen worden gestart door je persoonlijk te verbinden met de nieuwe kennis, vooral ook met wie het onderwijst en de groep medestudenten waar je mee optrekt. Daarna moet er ruimte zijn om te kunnen associëren, er letterlijk van alles bij te mogen halen. Het leerproces wordt compleet en afgerond door te extrapoleren: de meest belangrijke punten van dit nieuwe leren kunnen eruit worden gelicht en benoemd.