Verdiepen en Toepassen van Human Dynamics.

Ook in 2017 hebben wij, op verzoek van velen een speciaal aanbod: Opleiding Verdiepen en Toepassen Human Dynamics. In 4 tweedaagse bijeenkomsten gaan we de bestaande kennis van Human Dynamics verdiepen en toepassen. Voorkennis is wel vereist (deel 1 of Kennismakingsdag/Verdiepingsdag). We starten met individuele intakes.

 Eerste tweedaagse: verdiepen Human Dynamics, principes, centreringen en dynamieken

 Tweede tweedaagse: verdiepen persoonlijke en professionele ontwikkeling

  • ‘Ken uzelf’ is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis en reflectief vermogen activeren en gebruiken we continue in het programma.

 Derde tweedaagse: coachen van individuen en teams op basis van o.a. Human Dynamics

  • Leren opbouwen van een coachrelatie met aandacht en respect voor het ‘anders zijn’
  • Vaardig worden in ‘het in ontwikkeling brengen’ van individuele- en groepsprocessen.

 Vierde tweedaagse: toepassingen in organisaties en/of onderwijs op basis van wensen van deelnemers

In deze opleiding gebruiken we verschillende theorieen en modellen, waaronder het gedachtegoed van Human Dynamics, verschillende filosofen, Hersey en Blanchard, Peter Senge, Stephen Covey, Otto Scharmer.

De tweedaagse bijeenkomsten vinden allemaal plaats in Buren en worden verspreid over 2017.
Kosten voor deze opleiding € 3950,= (incl. materialen en excl. verblijfskosten)

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar tvanputten@reebv.nl