Klachtenregeling

Wij (REE!) vinden het belangrijk dat u, onze klant tevreden bent. Als dat niet het geval mocht zijn willen wij dat graag van u horen.

Hieronder staat beschreven hoe u kenbaar kunt maken dat u niet tevreden bent plus de beschrijving van de afhandeling van uw bericht. Wij willen er alles aan doen om een eventuele klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is een klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij kunnen verbeteren. Zie hier voor ook onze Algemene voorwaarden, pagina 7 en verder.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld of resultaten niet overeenkomen met de afspraken dan kunt u dat direct kenbaar maken aan één van ons.

Truus van Putten,        tvanputten@reebv.nl

Peter Kleiss,                  pkleiss@reebv.nl

U kunt ook schriftelijk reageren: REE!, Rijksboom 90, 3071 AX, ROTTERDAM

Wilt u in uw reactie graag de volgende zaken vermelden;

Uw naam, naam van de organisatie, uw adres of dat van de organisatie, uw telefoonnummer en emailadres en uiteraard wat uw klacht is.

Wij zullen uw melding zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. U ontvangt direct een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van uw binnengekomen bericht. Wij zullen na ontvangst gelijk telefonisch contact met u opnemen om uw klacht duidelijk te krijgen en indien mogelijk gelijk op te lossen. Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht zullen wij u een definitief voorstel doen omtrent de afhandeling. Deze reactie of dit telefonisch overleg zal altijd door een van bovengenoemde personen gebeuren. Indien wij na bovenstaande procedure niet tot een vergelijk komen zullen wij de klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde, te weten ‘De Haart, Mediation & Advies’. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor alle partijen.