Communicatie

Waarom heb je bij die ene persoon het gevoel dat je elkaar 'zonder veel woorden' onmiddellijk begrijpt en bij een ander dat je vaak niet op dezelfde golflengte zit. Dat je elkaar niet echt begrijpt.. Waarom vraagt die ene collega na je uitgebreide uitleg altijd nog: ‘Wat moet ik nu precies doen? Wat is het doel?’ En waarom komt die andere collega altijd pas aan het eind van de vergadering met zijn commentaar op het eerste punt?

Herkenbare irritaties die voortkomen uit onbegrip. Onze communicatiebehoeften zijn verschillend. De een heeft duidelijk een doel nodig om in beweging te komen en zaken te kunnen plaatsen. Voor een ander is de persoon die de informatie vertelt weer veel belangrijker en een derde heeft erg veel behoefte aan context.

Met behulp van de theorie van Human Dynamics ga je de unieke communicatieprocessen van mensen met een andere persoonlijkheidsdynamiek begrijpen. Deze verschillen zitten ondermeer in tempo, actieritme, de soort informatie die iemand nodig heeft en zelfs in woordkeus. De kwaliteit (mentaal, emotioneel en fysiek) die vooraan staat bij iemand bepaalt sterk welke communicatiestijl en communicatiebehoefte iemand heeft.

Drie voorbeelden

"Ik lees graag eerst voordat ik erover praat. Ik schrijf mijn eigen gedachten eerst op papier. Ik denk altijd na voordat ik iets zeg en kies mijn woorden zorgvuldig. Ik praat liever over inhoudelijke onderwerpen die ik interessant vind dan over persoonlijke dingen. Ik vind het lastig als mensen door elkaar praten".

"Ik denk vaak van alles door elkaar en dat doe ik graag hardop. Ik vind het belangrijk dat de ander naar mij luistert en ik luister ook graag naar de ander. In een gesprek let ik tegelijkertijd op de sfeer, de relatie én de inhoud. Voorwaarde is dat ik een goed contact met mijn gesprekspartner heb".

"Ik luister eerst totdat ik alle (nieuwe) informatie heb en ik weet waar het over gaat. Ik vorm mijzelf een behoorlijk gedetailleerd beeld van waar het over gaat. Als je mij een vraag stelt moet je mij even de tijd geven om een compleet antwoord te kunnen geven".

REE! heeft veel materialen en hulpmiddelen ontwikkeld om 'taal te geven' aan de verschillen en vaardig(er) te worden in communicatiesituaties.