Projectaanpak

Roeiers1

 

Uitgaande van de drie kwaliteiten waarop de theorie van Human Dynamics is gebaseerd (mentaal, emotioneel en fysiek) en het feit dat een van deze drie de eerste ingang is bij mensen maakt dat er grote verschillen ontstaan in hoe mensen problemen of een project aanpakken.

Mensen die de fysieke kwaliteit als eerste ingang hebben zullen bij nieuwe problemen of een project eerst tijd willen hebben om alle relevante informatie (ook details) te verzamelen en te bekijken. De aanlooptijd tot actie is daarom bij deze groep relatief het langst. Daarna kloppen de acties echter in een keer waardoor deze tijd als het ware weer wordt ‘ingehaald’.

Dit proces noemen wij systemisch, omdat het vanuit samenhang en praktijk werkt.

Mensen die de emotionele kwaliteit als eerste ingang hebben vaak behoefte om met elkaar te overleggen, te brainstormen aan de start. Zij hechten aan een ‘persoonlijke’ start bij een project alvorens naar de opdracht te kijken.

 

Mensen die de mentale kwaliteit als eerste ingang hebben kijken eerst naar wat het eindresultaat zou moeten zijn. Zij redeneren vervolgens vanaf dat punt terug naar wat zij nodig hebben aan informatie en hoe ze deze informatie gaan verwerken. Zij doorlopen als het ware een volgordelijk proces.

Alle drie aanpakken zijn goed en gelijkwaardig aan elkaar, maar..  zeker niet gelijk! Iedere aanpak heeft evenveel tijd nodig om tot het eindresultaat te komen maar doorloopt deze tijd op een geheel eigen wijze.

Bij samenwerken heb je deze inzichten hard nodig om bijvoorbeeld te weten wanneer ‘wie in welke fase zit’. Ook om te kunnen bepalen wanneer kan worden opgesplitst om ieders eigen aanpak en achterliggende kwaliteit zo maximaal mogelijk te benutten.