Toelichting Instructie

In lessen of colleges is het zeer goed mogelijk om te werken met de drie grote verschillen in onderwijsbehoeften die we hebben gedefinieerd. Dat kan op drie verschillende manieren worden gedaan: volgordelijk, parallel of roulerend.

 

 

 

Bij de volgordelijke (klassikale) variant zorgt de leraar ervoor dat in een les of college de drie kleuren achter elkaar aan bod komen (de volgorde kan gekozen worden mede afhankelijk van de leerstof), bijvoorbeeld:

 

 

 

  • Stilstaan bij het WAAROM deze leerstof van belang is en het DOEL van deze les of module aangeven; kort benoemen van de essenties van deze leerstof; stilte inbouwen om na te kunnen denken en de mogelijkheid bieden om alleen en in stilte te kunnen werken (geel)
  • Samen hardop mogen denken met een medeleerling of student; de mogelijkheid bieden om je persoonlijk te verbinden met hetgeen geleerd moet worden; in een tweetal mogen werken; ruimte om te kunnen associëren of te brainstormen (blauw)
  • Aanbieden van een kader of context waarin deze nieuwe leerstof te plaatsen is; verbinding leggen met voorgaande kennis of kunde; praktijk of voorbeelden laten zien waarin deze inhoud wordt toegepast; kunnen oefenen of testen (rood)

Onder de knop van de voorbeeldlessen is te zien hoe dit toegepast kan worden in verschillende lessen voor leerlingen en studenten van verschillende leeftijden.
Onder de knop werkvormen zijn allerlei werkvormen te vinden die we ‘op kleur hebben geselecteerd’.

Zowel docenten als studenten blijken erg tevreden over deze aanpak, het verhoogt de betrokkenheid en maakt iedereen actief bij het leerproces. Naast aansluiting bij de verschillen in onderwijsbehoeften zit er natuurlijk voor iedereen ook altijd een element van ontwikkelen in een dergelijke les of college.

 

De parallelvariant van 3D instructie maakt het mogelijk dat leerlingen kiezen welke route zij willen afleggen bij deze nieuwe leerstof: de gele, blauwe of rode route. Ook hiervan zijn voorbeeldlessen te vinden. Het is een geschikte variant voor complexere leerstof. Dan kunnen de leerlingen eerst de meest aansluitende route kiezen. Een andere keer kan de leraar kiezen om de te ontwikkelen route eerst te laten doen.

De roulerende variant laat leerlingen alle drie leerroutes doorlopen. Het is de meest complexe variant om te ontwerpen voor leraren omdat naast de HOE (wil ik dit leren) ook de WAT (leerstof) koppeling wordt gemaakt. Ook van deze variant is bij de voorbeeldlessen een uitwerking te vinden die we maakten in het kader van een interne bedrijfsopleiding.

 

 

De roulerende variant leent zich goed voor projecten, thematisch werk of meer functionele vaardigheden.