3D Onderwijs

Met 3D Onderwijs® ondersteunen we docenten om in hun instructie, begeleiding en toetsing te werken met 3 grote verschillen in HOE hun leerlingen en studenten bij voorkeur leren.

> lees verder >

Passie & Talent

Passie & Talent® is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren.

> lees verder >

Inzicht In Verschillen
( Human Dynamics)

Lees hier meer over de achtergronden, de toepassingen en de mogelijkheden van dit programma.

> lees verder >

Het verschil durven maken in onderwijs

Een aanvullende kijk op kansen(on)gelijkheid

Dat is de titel van mijn artikel waarover ik de vorige keer sprak in dit voorwoord. Ik eindig dit artikel met een ‘slotpleidooi’ voor het onderwijs.

Het artikel is geschreven op basis van ruime praktijkervaring in verschillende onderwijssectoren, met name in PO, MBO en HBO.  De kennis en ervaring zoals beschreven in het artikel is in nauwe samenwerking met veel leraren, directeuren en bestuurders, adviseurs en opleiders tot stand gekomen.

 Slotpleidooi voor het onderwijs:

Graag wil ik aan het eind van dit artikel als ‘advocaat’ voor het onderwijs een slotpleidooi houden:

  • Durf verschillen in leerproces te onderkennen en pas de gebruikelijke didaktiek daarop aan of gebruik onze methodiek op basis van drie kwaliteiten (3D)
  • Erken de drie verschillende intelligenties die hieruit voortkomen als gelijkwaardig
  • Toets en test op basis van drie kwaliteiten, geef iedereen een kans om te ‘scoren’
  • Integreer leren met ‘hart, hoofd en handen’ in alle onderwijssectoren waardoor hoog- en laagopgeleid kan verdwijnen
  • Breng leerlingen en studenten in aanraking met de wereld van het ‘weten’, kennis (mentaal); de wereld van het ‘toepassen’, de praktijk (fysiek) en de wereld van de ‘overdracht’, het delen (emotioneel/relationeel)
  • Kijk vanuit belangstelling en talent wanneer onderwijsroutes gekozen moeten gaan worden en doe dat niet al te vroeg
  • Zorg dat inzicht in verschillen in leerproces en de toepassing ervan als basisgereedschap mee gegeven wordt aan leraren. Juist het ‘bewust zijn van het eigen leerproces’ en ‘dat wat is aangeleerd’ maakt het mogelijk om als leraar het verschil te durven en kunnen maken!

      

Klik HIER voor het volledige artikel.

Over deze site

Vanuit REE! hebben we jaren lang gewerkt in Onderwijs en Bedrijfsleven. Samen met onze klanten zijn tal van toepassingen en producten ontwikkeld. Dat kan gaan om specifieke, meerdaagse programma's of om instrumenten en materialen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. In deze site van REE! hebben we deze onderdelen opgenomen, inclusief de achtergronden, de materialen en de tools die daarbij horen. We bieden deze 'database' aan zodat iedereen daar gebruik van kan maken. We bieden geen trainingen of opleidingen meer aan. Een deel van de database is besloten omdat daar materiaal en middelen staan die voorbehouden zijn aan klanten of deelnemers van het netwerk 3D Onderwijs.