Actueel

Deze website wil docenten, leerlingen, studenten en ouders ondersteunen bij leren en ontwikkelen in onderwijs en opvoeding. Leerlingen en studenten krijgen op basis van inzicht in hun, vaak niet zichtbare, leerproces woorden voor hun natuurlijke talenten, onderwijsbehoeften en ontwikkelpunten via het programma Passie & Talent.

Docenten leren werken met deze verschillen in leerproces en onderwijsbehoeften met behulp van 3D Onderwijs.

Ouders, docenten, leerlingen en studenten gaan begrijpen waardoor de verschillen ontstaan in ondermeer leren en communiceren en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van opvoeding en onderwijs (Inzicht in verschillen).

Inzicht krijgen in deze verschillen kan voorkomen dat we, soms al heel vroeg in het leven van een kind, een ‘stempel’ uitdelen waarvan we verwachten dat het tot beter begrip leidt.   Tegelijkertijd met het zetten van zo’n stempel plaatsen we echter ook de mogelijkheden tot ontwikkeling in een ander perspectief.

Wij hebben jarenlang mogen ervaren dat met onze know-how en kijk er een wezenlijk verschil gemaakt kan worden in het gaan begrijpen van het ogenschijnlijk ‘anders-zijn’ van dit kind, deze leerling, student of volwassene. Dit kan letterlijk het VERSCHIL maken in leren en ontwikkelen.

Lees meer

Twee studenten die in het HBO een duale opleiding bouwkunde volgen vertellen dat zij, voordat beiden het programma Passie &Talent volgden, regelmatig met elkaar in de clinch lagen. Samenwerken ging lastig omdat de ene student snel van start wilde gaan, op hoofdlijnen wilde afstemmen met de andere student. Deze laatste had juist de behoefte om meer in detail en precies te zijn in afspraken. Met behulp van Passie &Talent begrijpen ze elkaar veel beter in wat de een en wat de ander nodig heeft in samenwerking om tot een goed resultaat te komen. Ze hebben ook geleerd om meer effectief met hun verschillen in aanpak om te gaan, sterker nog: hiervan juist gebruik te maken.

Gedicht van de student?

Een vierjarige kleuter zit inmiddels drie maanden in de onderbouwgroep van het basisonderwijs. De leraar maakt zich ernstige zorgen over dit kind en ook de intern begeleider is al op bezoek geweest in de klas.

Hij vindt veel dingen die in de klas gebeuren moeilijk om ‘mee te doen’, met name het buitenspelen, spelen in het speellokaal en het aan- en uitkleden. Hij staat vaak wat aan de kant te kijken naar het spel van de andere kinderen. Waarom doet hij niet mee? Durft hij niet, kan hij het niet?

Nadat de leraar het kind heeft gefilmd kunnen we samen kijken om het kind beter te gaan begrijpen. We zien een kind dat zo’n situatie in het speellokaal zo moeilijk vindt dat hij wel lijkt te blokkeren, hij weet niet wat hij met deze verschillende speelsituaties aan moet lijkt wel. Soms durft hij aan de hand van de leraar ergens tegenop te lopen, maar wanneer hij er dan weer vanaf moet weet hij niet hoe dat moet. De tranen biggelen geluidloos over zijn wangen en hij lijkt wel te ‘verstarren’ en komt niet meer in beweging.

We vermoeden dat deze kleuter de mentale kwaliteit voorop heeft staan. Dit zijn vaak kinderen die graag overzicht hebben over ‘wat hier allemaal te doen is’ en wat je te wachten staat. Omdat deze leraar verwacht dat kinderen uit zichzelf lekker gaan ontdekken en spelen, heeft zij er niet zo bij stil gestaan dat deze leerling uitleg nodig heeft bij alles ‘wat hier te doen is’. Pas daarna zal hij elk onderdeel een voor een gaan doen.

Omdat de actie letterlijk sterk in zijn hoofd zit is hij ‘minder in tune’ met zijn lichaam. Dat moet hij echt nog leren, stap voor stap bij voorkeur.

Zo zijn er nog een aantal onderwijsbehoeften uitgelegd en hiermee is de leraar aan de slag gegaan. Binnen drie maanden zag zij een heel ander kind, een kind dat meedoet en volop zich aan het ontwikkelen is. Ook de ouders zijn erg blij met deze ontwikkeling.